Browse By

Monthly Archives: Tháng Chín 2019

Kiểm định White với SPSS

Kiểm định White Đây là kiểm định được White đưa ra năm 1980 và trở thành kiểm định được ưa chuộng nhất để phát hiện Phương sai sai số thay đổi. Để nắm được quy trình thực hiện trên SPSS mời các bạn theo dõi