Browse By

Dịch vụ SPSS luận văn

5 (100%) 3 votes

Chúng tôi hỗ trợ xử lý số liệu luận văn trên SPSS- Amos, Eviews,…

Xử lý linh hoạt, kết hợp các phần mềm thống kê như SPSS, Excel, Eviews, …. sao cho phù hợp nhất với dữ liệu và yêu cầu của các bạn vì mỗi bộ phần mềm được tích hợp các công cụ rất mạnh mẽ và đặc trưng

Đối với SPSS

 • Thống kê mô tả: Tần suất, tỷ lệ %, phương sai, độ lệch chuẩn, bảng chéo…
 • Các kiểm định: Khi bình phương, One-way Anova, Two-way Anova, Independent sample T – test, Paired sample T- test
 • Kiểm định độ tin cậy của thang đo Cronbach’s Alpha
 • Kiểm định tương quan Pearson, Spearman,…
 • Phân tích thành phần chính Exploratory Factor Analysis (Khám phá nhân tố EFA)
 • Hồi quy đơn biến, đa biến
 • Hồi quy nhị phân Binary logistic: logit, probit

Đối với Amos

 • Phương trình tuyến tính cấu trúc SEM : Xem xét đồng thời nhiều mối quan hệ
 • Phân tích nhân tố khẳng định CFA
 • Tính toán độ phù hợp của mô hình: CFI, GFI, AGFI, TLI, Chi-square/df, AVE, CR, MSV,…

Đối với Eviews

 • Tích hợp sẵn rất nhiều các mô hình ước lương, mô hình kinh tế lượng hiện đại: OLS, Probit, Logit, Tobit, Heckit, ….. Công cụ ước lượng dữ liệu bảng
 • Tích hợp các kiểm định rất mạnh và được ưa chuộng nhất trên thế giới, hay được dùng trong nghiên cứu mô hình toán và mô hình kinh tế lượng: Đa cộng tuyến, Tự tương quan, Phương sai phần dư thay đổi,….
 • Một số kiểm định thông dụng: Kiểm định thừa biến Wald; Phương sai sai số thay đổi: White 1980, Breusch- Pagan- Godfrey, Glejser;  Các kiểm định cho dữ liệu thời gian như Chow,   …
 • Kiểm định Duabin- Watson; RESET của Ramsey, Lagrance,…
 • Tích hợp sẵn sàng các công cụ khắc phục khuyết tật các mô hình tương ứng

Đối với Excel

 • Nhập và biên soạn dữ liệu thô
 • Chuyển đổi dữ liệu linh hoạt giữa các phần mềm
 • Tính toán các số liệu trung gian
 • Thống kê mô tả đơn giản và thống kê bằng các plug in thích hợp
 • Tính toán các giá trị thống kê, độ tin cậy,…

Mọi vấn đề bạn gặp phải với số liệu sẽ được chúng tôi hỗ trợ tận tình và chính xác nhất

Hotline, zalo: 086 978 6862

facebook: https://www.facebook.com/hotronghiencuu/

Email: phantichso247@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *