Mẫu giấy xác nhận đã nhận tiền chuyển khoản

mẫu giấy xác nhận đã nhận tiền chuyển khoản

Hiện nay bạn đọc có thể sẽ phải gặp những tình huống cần đến việc sử dụng các loại giấy tờ. Một trong số các giấy tờ mà bạn đọc có thể gặp phải đó là Giấy biên nhận giao nhận tiền. Về vấn đề này, Luật Trần và Liên Danh xin đưa ra mẫu giấy xác nhận đã nhận tiền chuyển khoản chuẩn và mới nhất để bạn đọc tham khảo qua bài viết sau đây.

Thế nào là Giấy biên nhận tiền, mẫu giấy xác nhận đã nhận tiền chuyển khoản?

Hiện nay không có bất kỳ một văn bản nào quy định về khái niệm giấy biên nhận tiền, do vậy có thể hiểu đơn giản rằng giấy biên nhận tiền là một văn bản thể hiện việc giao tiền và nhận tiền giữa hai bên với nhau, có chữ ký xác nhận đầy đủ. Trong nhiều nhũng trường hợp và tình huống cụ thể thì giấy biên nhận tiền sẽ có thêm nội dung người làm chứng để tăng khả năng được tin cậy nhiều hơn.

Sau khi điền đầy đủ thông tin vào giấy biên nhận tiền, một bên giao tiền, bên nhận tiền kiểm đếm đầy đủ thì bên nhận tiền có trách nhiệm ký vào Giấy biên nhận tiền.

Thông thường, giấy biên nhận tiền phải được lập thành hai bản để mỗi bên giữ một bản. Việc mỗi bên giữ một bản sẽ là cơ sở để chứng minh cho giao dịch tài chính thành công và là cơ sở để giải quyết vấn đề khi có tranh chấp phát sinh. Việc có thêm nội dung làm chứng sẽ tăng giá trị của Giấy biên nhận tiền nếu xảy ra tranh chấp.

Đặc điểm của Mẫu giấy biên nhận tiền, mẫu giấy xác nhận đã nhận tiền chuyển khoản?

Một mẫu giấy biên nhận tiền thường bao gồm những thông tin như: Thời gian, địa điểm thiết lập giấy, họ và tên hai bên nhận tiền và giao tiền, căn cước công dân/chứng minh thư nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân có ảnh của cả hai bên, nội dung giao nhận tiền. Trường hợp nếu trong mẫu giấy biên nhận tiền có thêm nội dung làm chứng sẽ tăng giá trị của giấy biên nhận tiền nếu xảy ra tranh chấp.

Đối với quy định về người làm chứng trong giấy biên nhận tiền thì người làm chứng cũng phải cung cấp đầy đủ các thông tin cá nhân như: Họ tên, chứng minh thư hoặc căn cước công dân. Đồng thời người làm chứng phải là người chứng kiến toàn bộ quá trình giao dịch của hai bên và nội dung làm chứng phải khẳng định giao dịch hoàn toàn trên cơ sở tự nguyện, không có yếu tố ép buộc.

Quy định về người làm chứng trong mẫu giấy xác nhận đã nhận tiền chuyển khoản?

Đối với quy định về người làm chứng trong mẫu giấy biên nhận tiền thì hiện nay không có bất kỳ một quy định nào cụ thể. Song, tại Điều 77 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015 quy định về người làm chứng cụ thể như sau:

“Điều 77. Người làm chứng

Người biết các tình tiết có liên quan đến nội dung vụ việc được đương sự đề nghị, Tòa án triệu tập tham gia tố tụng với tư cách là người làm chứng. Người mất năng lực hành vi dân sự không thể là người làm chứng.”

Theo đó, người mất năng lực hành vi dân sự sẽ không thể là người làm chứng.

Mẫu giấy xác nhận đã nhận tiền chuyển khoản số 1

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ——-***——

GIẤY BIÊN NHẬN TIỀN

Hôm nay, ngày……tháng……năm……… tại………………………..……., chúng tôi gồm:

BÊN GIAO TIỀN (gọi tắt là: BÊN A): Ông/bà:…………………………………………………

Số CMND: ……………….…………….Ngày cấp:…………………………….Nơi cấp: ………….

Địa chỉ:…………………………………………….………………………………………………………

Hộ khẩu thường trú: ……………………………….……………………………………………………

Chỗ ở hiện tại: ……………………………….…………………………………………………………..

BÊN NHẬN TIỀN (gọi tắt là: BÊN B): Ông (Bà):……………………………………………….

Số CCCD/CMND: ………………………..Ngày cấp:……………………Nơi cấp: …………..

Địa chỉ:…………………………………………………………………………………….

Hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………………….

Chỗ ở hiện tại: ………………………………………………………………………….

Căn cứ vào biên bản thỏa thuận về việc phân chia tài sản số:…………….được lập ngày…….tháng…..năm …….tại………………. Ông/Bà:…………………………………………. đã tiến hành bàn giao tổng số tiền là:……………VNĐ (viết bằng chữ:……………….….).

Kể từ khi Bên A bàn giao đầy đủ số tiền cho Bên B, Bên A có toàn quyền sở hữu số tài sản được quy định trong biên bản thỏa thuận phân chia tài sản. Bên B cam kết không khiếu kiện, kiếu nại và tạo mọi điều kiện pháp lý thuận lợi để Bên A tiến hành đăng ký thủ tục chuyển quyền sở hữu theo quy định của pháp luật.

Giấy biên nhận được lập thành 02 (hai) bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 (một) bản. Hai bên cam kết mua và bán theo đúng thoả thuận đã nêu trên. Nếu bên nào vi phạm sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

………………, ngày……tháng….….năm…….

BÊN GIAO TIỀN

BÊN NHẬN TIỀN

XÁC NHẬN CỦA NGƯỜI LÀM CHỨNG VIỆC LẬP VÀ CHUYỂN TIỀN

Tên tôi là:……………………………………………………………………….

Số CCCD/CMND: …………………………Ngày cấp:……………………..Nơi cấp: ………………..

Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………………………………..

Hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………………………………………………..

Chỗ ở hiện tại: ………………………………………………………………………………………………………..

Xác nhận việc hai bên hoàn toàn tự nguyện thỏa thuận và đã bàn giao đầy đủ số tiền:…………………… (Viết bằng chữ: …………………………………….) theo thỏa thuận.

Ký và ghi rõ họ tên

Mẫu giấy xác nhận đã nhận tiền chuyển khoản số 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————-

GIẤY BIÊN NHẬN TIỀN

Tên tôi là: …………………………………………………………………………

Đơn vị công tác: ………………………………………………………………..

Có nhận của ông bà:…………………………………………………………..

Số CCCD/CMND: ……………………………………………………………….

Số tiền: …………………………………………………………………………….

Bằng chữ: …………………………………………………………………………

Về việc: ……………………………………………………………………………

……….., ngày…tháng…năm…

Người nhận tiền

Mẫu giấy xác nhận đã nhận tiền chuyển khoản số 3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——o0o—-

GIẤY BIÊN NHẬN TIỀN MẶT

Hôm nay ngày …. tháng …. năm 20….. tại Số ……, phường………………, quận………………, thành phố……….. chúng tôi gồm có:

BÊN GIAO TIỀN: (BÊN A)

Họ và tên: NGUYỄN VĂN A

Số CCCD/CMTND:………… Ngày cấp …………..Nơi cấp……………….

HKTT: Số ………, phường ………., quận …………, thành phố Hà Nội

Chỗ ở hiện tại: Số ………, phường ………., quận ………., thành phố Hà Nội

BÊN NHẬN TIỀN (BÊN B)

Họ và tên: TRẦN VĂN B

Số CCCD/CMTND:………… Ngày cấp …………..Nơi cấp……………….

HKTT: xã ………., huyện ………, thành phố ……………..

Chỗ ở hiện tại: xã …….., huyện …….., thành phố Hà Nội

Bên B xác nhận nhận số tiền của Bên A số tiền: …………………… VND (…………đồng Việt Nam).

Mục đích giao nhận tiền: Tạm ứng tiền hàng/ Tiền đặt cọc mua hàng/ Tiền cho vay theo giấy vay tiền

Cam kết của các bên: Các bên cam kết việc xác nhận việc giao tiền đúng thực tế, đúng số tiền và hoàn toàn là tự nguyện, không bị ép buộc đồng thời đồng ý với thỏa thuận đã ghi trong tài liệu này bằng cách ký tên dưới đây.

BÊN A

(Ký và ghi rõ họ tên)

BÊN B

(Ký và ghi rõ họ tên)

Mẫu giấy biên nhận tiền đặt cọc – mẫu giấy xác nhận đã nhận tiền chuyển khoản

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——-***——

GIẤY BIÊN NHẬN TIỀN ĐẶT CỌC

Tên tôi là:………………………………………….………………………….

Giới tính:……………………………………………….……………………………..

Sinh ngày:……………………………………………….…………………………..

Số chứng minh nhân dân/Căn cước công dân: … Ngày cấp: … Nơi cấp: …

Địa chỉ:………………………………………………………………………..…..

Số điện thoại:……………………………………………….………………………

Email:……………………………………………….………………………………….

Bán cho

Ông (Bà):……………………………………………………………………….

Giới tính:……………………………………………….…………………………….

Sinh ngày:……………………………………………….……………………………

Số chứng minh nhân dân/Căn cước công dân: … Ngày cấp: … Nơi cấp: …

Địa chỉ: ………………………………………………………….…………….

Số điện thoại:……………………………………………….……………………….

Email:……………………………………………….………………………………….

Cổ phiếu của công ty: ………………………………….………….………….

Số lượng: ………………………(Bằng chữ:…………………………………)

Tương đương: ………………………………………………..………..mệnh giá

Giá bán:………………………………(Bằng chữ:……………………………)

Tổng giá trị thanh toán: ………………………………………..………………..

(Bằng chữ: …………………………………………………….………..……)

Ông (Bà):……………đã đặt cọc:………….(Bằng chữ:…………..) cho Ông (Bà):……..…để mua số cổ phiếu trên.

Ông (Bà): …….. có trách nhiệm hoàn tất mọi thủ tục chuyển nhượng cho Ông (Bà)……..số lượng cổ phiếu nếu trên chậm nhất vào ngày………

Ông (Bà)…….. có trách nhiệm thanh toán số tiền còn lại là:…………(Bằng chữ:………….) cho Ông (Bà)…… chậm nhất vào………

Trong trường hợp Ông (Bà)……….không làm thủ tục chuyển nhượng số cổ phần như đã thoả thuận sẽ phải hoàn trả lại số tiền đặt cọc trên và chịu trách nhiệm bồi thường cho Ông (Bà)…………số tiền tương đương với số tiền đặt cọc.

Trong trường hợp Ông (Bà)……… không mua cổ phiếu trên hoặc không thanh toán số tiền còn lại theo đúng thời gian quy định sẽ bị mất số tiền đặt cọc.

Bên bán đảm bảo số cổ phiếu trên là hợp pháp, không có tranh chấp, mọi quyền lợi và nghĩa vụ phát sinh từ…………thuộc về người mua.

Giấy biên nhận được lập thành 02 (hai) bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 (một) bản. Hai bên cam kết mua và bán theo đúng thoả thuận đã nêu trên. Nếu bên nào vi phạm sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

…….., ngày……tháng……….năm 20….

BÊN MUA

BÊN BÁN

mẫu giấy xác nhận đã nhận tiền chuyển khoản

Giấy biên nhận tiền thuê nhà – mẫu giấy xác nhận đã nhận tiền chuyển khoản

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY BIÊN NHẬN ĐẶT CỌC THUÊ NHÀ

Hôm nay, ngày …/…/…, tại địa chỉ: ………………….

Chúng tôi gồm:

BÊN ĐẶT CỌC (SAU ĐÂY GỌI LÀ BÊN A):

Họ và tên:……………………………………. Sinh năm: ………………

CCCD/CMND số:……………………….. do ……………………….. cấp ngày: ……………………..

Địa chỉ thường trú:………………………………………..

Số điện thoại: ……………………………………………….

BÊN NHẬN CỌC (SAU ĐÂY GỌI LÀ BÊN B):

Họ và tên:…………………………………….. Sinh năm: ………………..

CCCD/CMND số:………………………. do …………………………. cấp ngày: …………………….

Cùng vợ là:………………………………. Sinh năm:……………………..

CCCD/CMND số:……………………….. do ………………………….. cấp ngày: ……………………

Địa chỉ thường trú:………………………………………………

Số điện thoại: …………………………………………………….

Sau khi đàm phán, thương lượng, bên A và bên B đồng ý đồng ý ký giấy biên nhận đặt cọc thuê nhà với nội dung như sau:

Bên B có nhận của bên A một số tiền đặt cọc là: ……….…đồng (bằng chữ:……..…đồng) để thuê toàn bộ căn nhà có địa chỉ tại:…………………..

Bên B cam kết sẽ giữ nhà cho thuê nêu trên đến ngày …/…/… Trong thời gian đó, bên B và bên A sẽ tiến hành việc ký kết hợp đồng thuê nhà với căn nhà nêu trên.

Nếu bên A không tiến hành các thủ tục để hai bên ký hợp đồng thuê nhà cho đến ngày …/…/… thì coi như bên A phải chịu mất cọc.

Nếu bên B cho thuê căn nhà nêu trên cho một đối tác khác hoặc đổi ý không thực hiện việc ký kết hợp đồng thuê nhà với bên A cho đến ngày …/…/… thì bên B phải chịu đền bù gấp đôi số tiền đặt cọc.

Vào thời điểm hai bên ký hợp đồng thuê nhà bên B sẽ tiến hành thực hiện việc bàn căn nhà nêu trên cho bên A.

Hai bên cam kết, vào thời điểm ký vào văn bản này, hai bên hoàn toàn minh mẫn, sáng suốt, không bị lừa dối, ép buộc. Bên B cam kết đã nhận đủ số tiền trên, không khiếu kiện, khiếu nại và thực hiện đúng nghĩa vụ đã cam kết trong hợp đồng đặt cọc mà hai bên đã ký kết.

Chúng tôi đã đọc và hiểu rõ nội dung giấy biên nhận này và đồng ý ký tên, điểm chỉ vào văn bản.

Biên bản này được lập thành 02 bản, mỗi bản có 02 trang, 01 tờ có giá trị pháp lý như nhau.

BÊN A (Ký, điểm chỉ và ghi rõ họ, tên)

BÊN B (Ký, điểm chỉ và ghi rõ họ, tên)

Một số lưu ý và cách viết mẫu giấy xác nhận đã nhận tiền chuyển khoản

Mẫu giấy biên nhận tiền mặt được sử dụng rất nhiều trong công việc nhưng không phải ai cũng có thể soạn được một mẫu giấy biên nhận tiền chuẩn chỉnh cả về nội dung và hình thức. Sau đây, chúng tôi sẽ đưa ra cách viết và những lưu ý về mẫu giấy biên nhận tiền:

Mở đầu không thể thiếu chính là phần quốc hiệu và tiêu ngữ được viết theo đúng quy định soạn thảo văn bản hành chính: Phần này được tô đậm và căn giữa văn bản.

Tên mẫu đơn được ghi rõ là giấy biên nhận tiền: Các chữ cái đều phải được in hoa có dấu và căn lề giữa.

Tiếp đến là phần ngày tháng, địa điểm thành lập biên bản cần được ghi rõ ràng.

Phần thông tin về bên giao tiền và bên nhận tiền phải chú trọng và không được bỏ sót những thông tin sau: Họ và tên, số chứng minh thư nhân dân, ngày cấp, nơi cấp, địa chỉ, hộ khẩu thường trú, nơi ở hiện tại,…. Các thông tin này là căn cứ áp dụng cho cả hai bên nên cần ghi thật chính xác và đầy đủ.

Phần quan trọng tiếp theo là số tiền giao nhận phải được ghi cụ thể cả bằng số và bằng chữ để tránh trường hợp thêm bớt số vào số tiền viết bằng số.

Thỏa thuận của hai bên: Thỏa thuận sau khi nhận tiền đầy đủ thì người giao tiền sẽ được sở hữu tài sản hay số hàng hóa, phần này các bạn phải ghi cụ thể về thông tin tài sản.

Câu hỏi thường gặp

Ý nghĩa của Giấy biên nhận giao nhận tiền là gì?

– Trong nghiệp vụ kế toán, giấy biên nhận giao nhận tiền có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đối với những khoản tiền có giá trị lớn hoặc nhỏ bắt buộc phải sử dụng đến giấy biên nhận giao nhận tiền. Đây được xem là bằng chứng duy nhất để chứng minh một cuộc giao dịch có thực và đảm bảo quyền lợi cũng như ràng buộc trách nhiệm của những bên liên quan.

– Trong trường hợp bạn thực hiện cuộc giao dịch mua bán bất cứ một sản phẩm nào đó mà bản thân mặt hàng ấy không có phiếu bảo hành kèm theo, biểu mẫu này có giá trị như phiếu bảo hành hoặc đổi trả hàng hóa khi có nhu cầu.

– Trong trường hợp giao dịch với một đơn vị, thông thường, trong khoảng thời gian nhất định, bộ phận kế toán sẽ rà soát lại các hóa đơn và thống kê tài chính. Nếu có thắc mắc về khoản tiền có liên quan đến giao dịch nào đó, lúc này giấy biên nhận giao nhận tiền sẽ là cơ sở chứng minh cho việc bạn đã trả tiền và hoàn thành đầy đủ các thủ tục cần thiết.

Công ty Luật Trần và Liên Danh có dịch vụ soạn thảo Giấy biên nhận giao nhận tiền không?

Với nhiều năm kinh nghiệm và hỗ trợ thành công rất nhiều khách hàng, Luật Trần và Liên Danh tự hào dịch vụ tư vấn liên quan vấn đề soạn thảo Giấy biên nhận giao nhận tiền là dịch vụ hỗ trợ tốt nhất cho khách hàng, nhanh chóng và tiết kiệm thời gian, chi phí.

Trên đây là bài viết mẫu giấy xác nhận đã nhận tiền chuyển khoản của Luật Trần và Liên Danh. Nếu có thắc mắc hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phí.

Related Posts

KHU DU LỊCH PHƯƠNG MAI QUY NHƠN – Địa điểm du lịch Quy Nhơn 2023

Cùng Quy Nhơn Tourist khám phá tất tần tật về Khu du lịch Phương Mai mới nổi gần đây để có một chuyến vi vu hoàn hảo…

Lắc bạc cho bé

Lắc bạc cho bé món quà ý nghĩa Lắc tay bạc cho bé, vòng tay bạc cho bé, lắc tay bạc trẻ em, lắc bạc cho em…

Ưu đãi cho Vilion Central Hotel (Khách sạn), TP. Hồ Chí Minh (Việt Nam)

Điểm đánh giá nằm trong thang điểm từ 1 đến 10. Để tính điểm tổng thể mà bạn thấy, chúng tôi cộng tất cả các điểm đánh…

Cho Thuê Căn hộ Chung Cư Kosmo Tây Hồ

Mô tả Vị trí vàng cửa dự án Kosmo Tây Hồ Kosmo Tây Hồ tọa lạc tại số 161 Xuân La, phường Xuân Tảo, Tây Hồ, Hà…

Những cảnh hôn ‘lụi tim’ nhất trên truyền hình Hàn Quốc

Video hôn nhau hàn quốc 1. The Business Proposal Là một trong những bộ phim truyền hình “hot” nhất màn ảnh nhỏ xứ củ sâm nửa đầu…

Ưu đãi cho A25 Hotel – Lê Thị Hồng Gấm (Khách sạn), TP. Hồ Chí Minh (Việt Nam)

Điểm đánh giá nằm trong thang điểm từ 1 đến 10. Để tính điểm tổng thể mà bạn thấy, chúng tôi cộng tất cả các điểm đánh…