Thanh toán bằng tiền mặt trên 20 triệu có được chấp nhận không?

Quy định về thanh toán không dùng tiền mặt được áp dụng từ đầu năm 2009, việc chuyển khoản qua ngân hàng thương mại đối với các hóa đơn có giá trị từ 20.000.000 đồng trở lên đã được các quy định của pháp luật áp dụng khi mua bán hàng hóa và dịch vụ.

Trước đây, chúng ta có Thông Tư số 129/2008/TT-BTC quy định việc thanh toán không dùng tiền mặt cho các hóa đơn có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên hoặc tổng các hóa đơn trong cùng 1 ngày có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên trong trường hợp cùng một người bán hàng mới được khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

Luật sư tư vấn luật trực tuyến miễn phí qua điện thoại: 1900.6568

1. Thanh toán trên 20 triệu không được dùng tiền mặt:

Theo qui định tại điểm b khoản 1 Điều 9 Luật thuế thu nhập doanh nghiệp sửa đổi số 32/2013/QH13 doanh nghiệp được trừ khoản chi khi xác định thu nhập chịu thuế nếu đáp ứng điều kiện:

“b. Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật. Đối với hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ từng lần có giá trị từ hai mươi triệu đồng trở lên phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt, trừ các trường hợp không bắt buộc phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt theo quy định của pháp luật.”

Thông tư số 78/2014/TT-BTC, quy định việc thanh toán không dùng tiền mặt cho các hóa đơn có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên hoặc tổng các hóa đơn trong cùng 1 ngày có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên trong trường hợp cùng một người bán hàng thì được phép tính vào chi phí hợp lý hợp lệ được trừ khi xác định thuế thu nhập doanh nghiệp. Theo quy định tại Điều 1, Thông tư 173/2016/TT-BTC việc doanh nghiệp khi thanh toán không dùng tiền mặt mang lại những lợi ích sau:

– Khấu trừ số thuế GTGT đầu vào được ghi trên hóa đơn

– Được phép tính vào chi phí hợp lý hợp lệ được trừ khi xác định thuế thu nhập doanh nghiệp

Việc thanh toán hóa đơn trên 20 triệu và chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng mà doanh nghiệp đăng ký với cơ quan thuế để bảo đảm các quy định của pháp luật còn tài khoản chủ doanh nghiệp tư nhân vẫn được khấu trừ nếu chứng từ đáp ứng đủ điều kiện theo quy định sau về việc thanh toán không dùng tiền mặt tức là tất cả các khoản chi của doanh nghiệp đều đáp ứng với các điều kiện sau đây:

+ Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp là các khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; khoản chi cho hoạt động giáo dục nghề nghiệp; khoản chi thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật

+ Khoản chỉ có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

Ví dụ 1: Công ty TNHH Quỳnh Hương vào ngày 02/05/2020, công ty có mua nguyên nhiên vật liệu của Công ty TNHH Thương Mại Thùy Chi với 3 hóa đơn xuất ngày 02/05/2020 lần lượt có các số tiền là: 5.000.000 đồng, 11.000.000 đồng và 6.000.000 đồng tổng cộng số tiền của các hóa đơn là 22.000.000 đồng, thuế suất thuế GTGT trên cả 3 hóa đơn đều là 10%. Và công ty Minh Quân tiến hành thanh toán tiền mặt cho 3 hóa đơn này và có phiếu thu phiếu chi nhưng Công ty TNHH Quỳnh Hương đã mua hàng của công ty TNHH Thương Mại Thùy Chi với tổng số tiền của 3 hóa đơn là 22.000.000 đồng, nhưng không thanh toán bằng chứng từ không dùng tiền mặt thì Công ty TNHH Quỳnh Hương sẽ không được khấu trừ toàn bộ số thuế GTGT của 3 hóa đơn này. Và tiền mua nguyên nhiên vật liệu của 3 hóa đơn này cũng không được tính và chi phí được trừ khi tính thuế TNDN.

2. Hóa đơn trên 20 triệu, một nửa thanh toán tiền mặt có được không?

Tóm tắt câu hỏi:

Luật sư cho mình hỏi 1 hóa đơn hơn 20 triệu, nhưng thanh toán 1 phần bằng chuyển khoản còn 1 phần bằng tiền mặt thì phần thanh toán bằng chuyển khoản có được khấu trừ thuế hay không, với hóa đơn dưới 20 triệu khi thanh toán 1 phần qua chuyển khoản, 1 phần qua tiền mặt thì sao. Công ty mua hàng của hộ cá nhân, hóa đơn không thuế, trên 20 triệu thì có phải thanh toán bằng chuyển khoản không. Mình cám ơn Luật sư ạ?

Luật sư tư vấn

Với hóa đơn như trên, nhưng công ty bạn có tiến hành chuyển khoản vào tài khoản công ty khác với một phần số tiền. Theo đó thì Công ty bạn sẽ được khấu trừ thuế GTGT trên số tiền đã chuyển khoản và được tính vào chi phí được trừ tương ứng với số tiền đã chuyển khoản, chi phí được trừ khi tính thuế TNDN và phần còn lại không chuyển khoản tiền thuế GTGT không được khấu trừ bao gồm tiền hàng và tiền thuế GTGT, nếu cố tình đưa vào khấu trừ, trường hợp bị cơ quan thuế phát hiện có thể loại ra khỏi phần chi phí được trừ khi tính thuế TNDN là phần chưa chuyển khoản.

Đối với các hóa đơn có giá trị trên 20 triệu đồng, thì việc xác định số thuế GTGT được khấu trừ, phần chi phí được trừ khi tính thuế TNDN vẫn tương tự như phân tích ở trên. Công ty mua hàng của hộ cá nhân, hóa đơn không thuế, trên 20 triệu thì có phải thanh toán theo Điều 9 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP quy định một số trường hợp mua hàng hóa, dịch vụ có giá trị trên 20 triệu đồng không bắt buộc thanh toán không dùng tiền mặt như sau:

Đối với các trường hợp: Mua hàng hóa là nông, lâm, thủy sản của người sản xuất, đánh bắt trực tiếp bán ra; mua sản phẩm thủ công làm bằng đay, cói, tre, nứa, lá, song, mây, rơm, vỏ dừa, sọ dừa hoặc nguyên liệu tận dụng từ sản phẩm nông nghiệp của người sản xuất thủ công trực tiếp bán ra; mua đất, đá, cát, sỏi của hộ gia đình, cá nhân tự khai thác trực tiếp bán ra, mua phế liệu của người trực tiếp thu nhặt, mua đồ dùng, tài sản, của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp bán ra và dịch vụ mua của hộ gia đình, cá nhân không kinh doanh phải có chứng từ thanh toán chi trả tiền cho người bán và Bảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ do người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền của doanh nghiệp kinh doanh ký và chịu trách nhiệm.

3. Thanh toán công nợ trên 20 triệu bằng tiền mặt được không?

Tóm tắt câu hỏi:

Tôi xin hỏi luật sư 1 vấn đề liên quan đến thuế: Năm 2014 công ty tôi làm có mua một lượng hàng của 1 công ty khác, trong thời gian hợp đồng công ty tôi đã trả 2/3 số công nợ. Đến cuối năm 2014 công ty kia tuyên bố giải thể, phá sản . Số công nợ còn lại thì phía công ty bên kia lấy bằng tiền mặt. Năm 2015 trên công nợ thuế vẫn treo công nợ của công ty tôi. Tôi muốn hỏi trong báo cáo năm 2015 tôi làm thanh toán công nợ cho công ty bằng tiền mặt có được không ạ? Số công nợ đó trên 20 triệu.

Luật sư tư vấn:

Theo qui định tại điểm b khoản 1 Điều 9 Luật thuế thu nhập doanh nghiệp sửa đổi số 32/2013/QH13 doanh nghiệp được trừ khoản chi khi xác định thu nhập chịu thuế nếu đáp ứng điều kiện:

“b. Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật. Đối với hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ từng lần có giá trị từ hai mươi triệu đồng trở lên phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt, trừ các trường hợp không bắt buộc phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt theo quy định của pháp luật.”

Như vậy, về nguyên tắc đối với những hóa đơn mua hàng, dịch vụ có giá trị trên 20 triệu đồng thì bắt buộc phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt. Tuy nhiên tại Điều 9 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP quy định một số trường hợp mua hàng hóa, dịch vụ có giá trị trên 20 triệu đồng không bắt buộc thanh toán không dùng tiền mặt như sau:

b) Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật.

Đối với các trường hợp: Mua hàng hóa là nông, lâm, thủy sản của người sản xuất, đánh bắt trực tiếp bán ra; mua sản phẩm thủ công làm bằng đay, cói, tre, nứa, lá, song, mây, rơm, vỏ dừa, sọ dừa hoặc nguyên liệu tận dụng từ sản phẩm nông nghiệp của người sản xuất thủ công trực tiếp bán ra; mua đất, đá, cát, sỏi của hộ gia đình, cá nhân tự khai thác trực tiếp bán ra, mua phế liệu của người trực tiếp thu nhặt, mua đồ dùng, tài sản, của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp bán ra và dịch vụ mua của hộ gia đình, cá nhân không kinh doanh phải có chứng từ thanh toán chi trả tiền cho người bán và Bảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ do người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền của doanh nghiệp kinh doanh ký và chịu trách nhiệm.

c) Đối với hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ hai mươi triệu đồng trở lên phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt, trừ các khoản chi của doanh nghiệp cho việc: Thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, cho hoạt động phòng, chống HIV/AIDS nơi làm việc, hỗ trợ phục vụ cho hoạt động của tổ chức đảng, tổ chức chính trị – xã hội trong doanh nghiệp quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều này; cho việc thu mua hàng hóa, dịch vụ được lập Bảng kê quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều này.

thanh-toan-bang-tien-mat-tren-20-trieu-co-duoc-chap-nhan-khong

Luật sư tư vấn pháp luật thuế trực tuyến qua tổng đài: 1900.6568

Bên cạnh đó, tại khoản 2 Điều 15 Thông tư 219/2013/TT-BTC Điều này được sửa đổi bởi Khoản 10 Điều 1 Thông tư 26/2015/TT-BTC quy định về điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào:

2. Có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào (bao gồm cả hàng hóa nhập khẩu) từ hai mươi triệu đồng trở lên, trừ các trường hợp giá trị hàng hóa, dịch vụ nhập khẩu từng lần có giá trị dưới hai mươi triệu đồng, hàng hóa, dịch vụ mua vào từng lần theo hóa đơn dưới hai mươi triệu đồng theo giá đã có thuế GTGT và trường hợp cơ sở kinh doanh nhập khẩu hàng hóa là quà biếu, quà tặng của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài.

Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt gồm chứng từ thanh toán qua ngân hàng và chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt khác hướng dẫn tại khoản 3 và khoản 4 Điều này.

Như vậy, tùy thuộc vào loại hàng hóa công ty bạn tham gia mua bán thì sẽ xác định hình thức thanh toán bằng tiền mặt hay không và đối với các loại hóa đơn chứng từ yêu cầu không thể thanh toán bằng tiền mặt thì phải chuyển khoản nếu trên 20 triệu. Do đó, bạn cần xem trường hợp của công ty bạn có được thanh toán bằng tiền mặt hay không, nếu được thanh toán bằng tiền mặt thì việc bạn ghi trong báo cáo tài chính 2015 là hợp lệ.

Related Posts

Tại sao không thanh toán bằng Viettel Telecom được?

Bạn đang truy cập vào Google Play để tải các app, mua ứng dụng nhưng đến mục thanh toán thì hệ thống lại hiển thị: Phương thức…

Kiếm thẻ cào trên Máy Tính, PC, Web online miễn phí

Hello xin chào tất cả các bạn, có bao giờ bạn thắc mắc rằng kiếm thẻ cào online trên Máy tính, PC như thế nào, làm sao…

Mẫu giấy xác nhận đã nhận tiền chuyển khoản

Hiện nay bạn đọc có thể sẽ phải gặp những tình huống cần đến việc sử dụng các loại giấy tờ. Một trong số các giấy tờ…

Agoda.com Guarantee Các Điều khoản và Điều kiện sau chi phối mối quan hệ ràng buộc bằng pháp lý giữa chúng tôi, Công ty TNHH Tư nhân…

Bến xe khách là gì? Pháp luật quy định như thế nào về xây dựng, thực hiện quy trình bảo đảm an toàn giao thông áp dụng…

Đến King BBQ Hoàng Hoa Thám thưởng thức tiệc lẩu, nướng chuẩn Hàn

Nhắc tới buffet nướng mọi người sẽ nhớ ngay tới King BBQ, thương hiệu sở hữu những món nướng đậm vị Hàn Quốc đang làm “chao đảo”…