Browse By

Sách phân tích SPSS 06/2021

Rate this post

Dưới đây là một số đầu sách SPSS miễn phí gửi tới các bạn. Các bạn có thể tải về và nghiên cứu tài liệu nhé!

Hoàng Trọng 2008: https://www.hotronghiencuu.com/2017/12/tai-ve-sach-huong-dan-spss-3749.html

Giáo trình SPSS khxhnv: https://taimienphi.vn/download-giao-trinh-spss-37447

SPSS là một chương trình được sử dụng rộng rãi để phân tích thống kê trong khoa học xã hội. Nó cũng được các nhà nghiên cứu thị trường, các nhà nghiên cứu y tế, các công ty khảo sát, chính phủ, các nhà nghiên cứu giáo dục, các tổ chức tiếp thị, khai thác dữ liệu,[3] và nhiều ngành khác. Tài liệu SPSS ban đầu (Nie, Bent & Hull, 1970) đã được mô tả là một trong những cuốn sách có ảnh hưởng nhất của xã hội học để cho phép các nhà nghiên cứu bình thường thực hiện phân tích thống kê của chính họ.[4] Ngoài các phân tích thống kê, quản lý dữ liệu (lựa chọn trường hợp, chỉnh sửa lại tập tin, tạo ra dữ liệu gốc) và tài liệu dữ liệu (từ điển metadata được lưu trữ trong datafile) là các tính năng của phần mềm cơ bản.

Thống kê bao gồm trong phần mềm cơ sở:

Thống kê mô tả: Lập bảng chéo, Tần suất, Mô tả, Khám phá, Thống kê Tỷ lệ Mô tả
Thống kê đơn biến: Phương tiện, t-test, ANOVA, tương quan (hai biến, một phần, khoảng cách), kiểm tra không giới
Dự đoán cho kết quả số: Hồi quy tuyến tính
Dự đoán để xác định các nhóm: Phân tích các yếu tố, phân tích cụm (hai bước, K-phương tiện, phân cấp), phân biệt.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *