Tốt hơn từng ngày- Better day by day

Top 6 tần số dao động điều hòa mới nhất

htnc
htnc
Rate this post

Tổng hợp tin tức về tần số dao động điều hòa hay nhất và đầy đủ nhất

Nội dung bài viết này chúng ta cùng tìm hiểu khái niệm về dao động cơ, dao động tuần hoàn; Phương trình của dao động điều hòa; Chu kỳ, tần số, tần số góc của dao động điều hòa; Vận tốc và đồ thị của dao động điều hòa như thế nào?

A. Lý thuyết về Dao động điều hòa

I. Dao động cơ là gì?

1. Thế nào là dao động cơ?

– Dao động cơ: Là chuyển động qua lại của vật quanh một vị trí cân bằng (thường là vị trí của vật khi đứng yên).

* Ví dụ: chiếc thuyền nhấp nhô tại chỗ neo, chuyển động đung đưa của chiếc lá,…

2. Dao động tuần hoàn là gì?

– Dao động tuần hoàn: Là dao động cơ mà sau những khoảng thời gian bằng nhau vật trở lại vị trí cũ theo hướng cũ.

* Ví dụ: dao động của con lắc đồng hồ.

– Dao động điều hòa: Là dao động trong đó li độ (vị trí) của vật là một hàm côsin (hay sin) của thời gian.( là dao động tuần hoàn đơn giản nhất).

II. Phương trình dao động điều hòa

1. Ví dụ về dao động điều hòa

– Một điểm dao động điều hòa trên một đoạn thẳng luôn luôn có thể được coi là hình chiếu của một điểm tương ứng chuyển động tròn đều lên đường kính là đoạn thẳng đó như hình sau:ví dụ về dao động điều hòa

– Giả sử tại thời điểm t = 0, điểm M ở vị trí M0 được xác định bằng góc φ.

Tại thời điểm t vị trí của M là (ωt + φ).

Khi đó, hình chiếu P của M có tọa độ có phương trình là:

x = OMcos(ωt + φ)

– Đặt OM = A, phương trình của tọa độ x được viết thành:

x = Acos(ωt + φ)với A, ω, φ là các hằng số.

⇒ Vì hàm sin hay cosin là một hàm điều hòa nên dao động của điểm P được gọi là dao động điều hòa

2. Định nghĩa Dao động điều hòa

– Dao động điều hòa là dao động trong đó li độ của vật là một hàm côsin (hay sin) của thời gian.

3. Phương trình dao động điều hòa

• Phương trình: x = Acos(ωt + φ)với A, ω, φ là các hằng số. Được gọi là phương trình của dao động điều hòa.

• Trong đó:

x: li độ của vật

A: biên độ của vật (giá trị lớn nhất của li độ)

(ωt + φ): là pha dao động tại thời điểm t

φ: là pha ban đầu của dao động

III. Chu kì, tần số, tần số góc của dao động điều hòa

1. Chu kì và tần số của dao động điều hòa

• Chu kì của dao động điều hòa là khoảng thời gian để vật thực hiện một dao động toàn phần.

– Kí hiệu: T ; Đơn vị: giây (s)

• Tần số của dao động điều hòa là số dao động toàn phần thực hiện được trong một giây.

– Kí hiệu: f ; Đơn vị: (Hz)

2. Tần số góc của dao động điều hòa

• Trong dao động điều hòa ω được gọi là tần số góc:

• Đơn vị của tần số góc là: rad/s

IV. Vận tốc và gia tốc của dao động điều hòa

1. Vận tốc của dao động điều hòa

• Vận tốc là đạo hàm của li độ theo thời gian.

v = x’ = -ωAsin(ωt + φ)

• Vận tốc là đại lượng biến thiên điều hòa:

– Ở vị trí biên x = ±A thì vận tốc bằng 0

– Ở vị trí cân bằng x = 0 thì vận tốc cực đại vmax = Aω

2. Gia tốc của dao động điều hòa

• Gia tốc là đạo hàm của vận tốc theo thời gian

a = v’ = x” = -ω2Acos(ωt + φ) = -ω2x

• Tại vị trí cân bằng x = 0 ⇒ a = 0 và hợp lực F = 0.

– Gia tốc luôn ngược dấu với li độ (hay vecto gia tốc luôn hướng về vị trí cân bằng) và có độ lớn tỉ lệ với độ lớn của li độ.

V. Đồ thị của dao động điều hòa

• Đồ thị của dao động điều hòa là một đường hình sin.

Vì vậy người ta còn gọi dao động điều hòa là dao động hình sin.

B. Bài tập về Dao động điều hòa

° Bài 1 trang 8 SGK Vật lý 12: Phát biểu định nghĩa của dao động điều hòa.

Xem lời giải

¤ Đề bài: Phát biểu định nghĩa của dao động điều hòa.

¤ Lời giải:

– Dao động điều hòa là dao động được mô tả theo định luật hình sin (hoặc cosin) theo thời gian, phương trình có dạng: x = Asin(ωt + φ) hoặc x = Acos(ωt + φ).

Top 6 tần số dao động điều hòa tổng hợp bởi HTNC

Tần số của vật dao động điều hòa là

 • Tác giả: hamchoi.vn
 • Ngày đăng: 06/27/2022
 • Đánh giá: 4.81 (835 vote)
 • Tóm tắt: Mạch dao động của máy thu vô tuyến có cuộn cảm với độ tự cảm biến thiên từ 0,5 μH đến 10 μH và tụ điện với điện dung biến thiên từ 10 pF đến 50 pF.

Dao Động Điều Hòa Là Gì? Công Thức Và Bài Tập Dao Động Điều Hòa Lý 12

 • Tác giả: blog.marathon.edu.vn
 • Ngày đăng: 03/21/2023
 • Đánh giá: 4.41 (218 vote)
 • Tóm tắt: Trong dao động điều hoà, các em cần nắm vững các đại lượng đặc trưng gồm chu kì, tần số dao động, tần số góc, vận tốc, gia tốc dao động điều …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Dao động điều hòa là dao động tuần hoàn mà phương trình trạng thái được biểu diễn dưới dạng các hàm điều hoà (sin hoặc cosin). Thời gian vật thực hiện một dao động toàn phần là một chu kỳ T. Số dao động toàn phần vật thực hiện được trong 1s là tần …

Tần số là gì? Công thức tính tần số và chu kì của dao động điều hòa

 • Tác giả: tbtvn.org
 • Ngày đăng: 07/29/2022
 • Đánh giá: 4.39 (336 vote)
 • Tóm tắt: Tần số là gì? Khái niệm tần số trong dao động điều hòa là số lần của một hiện tượng lặp lại trên một đơn vị thời gian. Kí hiệu là f.
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Dao động điều hòa là dao động tuần hoàn mà phương trình trạng thái được biểu diễn dưới dạng các hàm điều hoà (sin hoặc cosin). Thời gian vật thực hiện một dao động toàn phần là một chu kỳ T. Số dao động toàn phần vật thực hiện được trong 1s là tần …

Tóm Tắt Kiến Thức Và Bài Tập Vận Dụng Vật Lý 12 Bài 1 Dao Động Điều Hòa

 • Tác giả: kienguru.vn
 • Ngày đăng: 02/27/2023
 • Đánh giá: 4.16 (313 vote)
 • Tóm tắt: Bài 1: Một vật dao động điều hòa trên một đoạn thẳng AB dài 5cm có tần số f= 10Hz. Lúc t=0, vật đi qua vị trí cân bằng theo chiều dương của …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Trên đây chúng tôi đã tổng hợp lý thuyết và đưa các các bài tập vận dụng của vật lý 12 bài 1 dao động điều hòa. Đây là một bài rất quan trọng để các em có thể học tốt được các bài học ở phía sau, vì vậy các em cần học kỹ lý thuyết và vận dụng bài …

Bài 1: Dao động điều hòa

 • Tác giả: timdapan.com
 • Ngày đăng: 10/09/2022
 • Đánh giá: 3.85 (288 vote)
 • Tóm tắt: Tần số (f): của dao động điều hòa là số dao động tuần hoàn thực hiện trong một s. Đơn vị là 1/s hoặc Hz. b. Tần số góc. Trong dao động điều hòa …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Trên đây chúng tôi đã tổng hợp lý thuyết và đưa các các bài tập vận dụng của vật lý 12 bài 1 dao động điều hòa. Đây là một bài rất quan trọng để các em có thể học tốt được các bài học ở phía sau, vì vậy các em cần học kỹ lý thuyết và vận dụng bài …

Dao động điều hòa là gì? Viết phương trình dao động … – HayHocHoi

 • Tác giả: hayhochoi.vn
 • Ngày đăng: 09/30/2022
 • Đánh giá: 3.69 (592 vote)
 • Tóm tắt: Hình chiếu của vật trên một đường kính dao động điều hòa với tần số góc, chu kì và tần số bằng bao nhiêu? A. π rad/s; 2s; 0,5 Hz; B. 2π rad/s; 0 …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Trên đây chúng tôi đã tổng hợp lý thuyết và đưa các các bài tập vận dụng của vật lý 12 bài 1 dao động điều hòa. Đây là một bài rất quan trọng để các em có thể học tốt được các bài học ở phía sau, vì vậy các em cần học kỹ lý thuyết và vận dụng bài …
htnc
008