Press "Enter" to skip to content

Dịch vụ hỗ trợ xử lý dữ liệu luận văn với phần mềm Eviews

5 (100%) 1 vote

Dịch vụ phân tích Eviews của Hỗ Trợ Nghiên Cứu

1. Hỗ trợ chung trong kinh tế, thống kê

Tư vấn, thiết kế nghiên cứu, bảng hỏi
Thu thập dữ liệu
Phân tích, báo cáo

2. Hỗ trợ chạy eviews cơ bản

Làm sạch, nhập liệu, mã hóa từ bảng data thô hoặc phiếu thô
Chạy phần mềm ra các kết quả theo yêu cầu: Cronbach’s Alpha, Hệ số tương quan,Hồi quy, EFA, CFA, Các kiểm định tham số, kiểm định phi tham số
Phân tích số liệu theo đề cương

3. Hỗ trợ SPSS nâng cao: Khắc phục các lỗi số liệu

Khắc phục dấu hệ số hỏi quy

Khắc phục Mode Fit

Khắc phụ dạng sai của mô hình (nếu có)

 

Liên hệ với Hỗ Trợ Nghiên Cứu qua:

Lưu ý: Trong quá trình hoạt động một số kênh thông tin có thể gặp vấn đề. Chúng tôi khuyến khích các bạn gọi thẳng hotline hoặc gủi toàn bộ tài liệu qua email kèm số điện thoại để được hỗ trợ nhanh nhất!

Be First to Comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Mission News Theme by Compete Themes.