Tốt hơn từng ngày- Better day by day

Xin giấy nghỉ ốm ở Trạm y tế để hưởng chế độ ốm đau được không?

htnc
htnc
Rate this post

Giấy nghỉ ốm hưởng bảo hiểm xã hội là giấy tờ không thể thiếu trong hồ sơ đề nghị hưởng chế độ ốm đau của người lao động. Giấy này xin ở đâu? Xin giấy nghỉ ốm ở Trạm y tế được không?

Trạm y tế có được cấp giấy nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau không?

Chào bạn. Trong hồ sơ đề nghị giải quyết hưởng chế độ ốm đau cho người lao động luôn phải có giấy nghỉ ốm hưởng bảo hiểm xã hội (BHXH) mới được giải quyết chế độ.

Tuy nhiên, giấy này cần đáp ứng được các điều kiện nhất định quy định tại khoản 1 Điều 20 Thông tư 56/2017/TT-BYT như sau:

– Giấy nghỉ ốm hưởng BHXH phải do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đã được cấp giấy phép hoạt động cấp. Người hành nghề làm việc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh này được ký giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội theo phân công của người đứng đầu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đó;

– Giấy nghỉ ốm hưởng BHXH phải phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (chẳng hạn, không thể đến bệnh viện phụ sản xin cấp giấy nghỉ ốm do mổ tim);

– Giấy nghỉ ốm phải phù hợp với tình trạng sức khỏe của người bệnh và hướng dẫn chuyên môn của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Như vậy, bạn cần xin giấy nghỉ ốm hưởng BHXH tại cơ sở khám chữa bệnh được cấp phép hoạt động. Để tra cứu chính xác các Trạm y tế có trong danh sách này không, bạn có thể truy cập tại link sau: https://baohiemxahoi.gov.vn/tracuu/Pages/KCB-cap-giay-nghi-viec-huong-bhxh.aspx, sau đó chọn Tỉnh thành >> Chọn Quận/huyện. Cuối cùng, chọn “Tôi không phải là người máy” và ấn Tra cứu.

Hiện nay, các Trạm y tế vẫn xuất hiện trong danh sách này. Chẳng hạn, tại quận Nam Từ Liêm – Hà Nội, có rất nhiều trạm y tế được phép cấp giấy nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội như sau:

Như vậy, Trạm y tế vẫn được cấp giấy nghỉ ốm để làm hồ sơ hưởng chế độ ốm đau nếu đáp ứng đủ điều kiện do pháp luật quy định.

Ai có thẩm quyền ký giấy nghỉ ốm hưởng BHXH?

Như trình bày ở trên, người được ký giấy nghỉ ốm hưởng BHXH là người làm việc tại cơ sở khám, chữa bệnh đã được cấp phép hoạt động và được người đứng đầu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phân công.

Cũng theo Thông tư 56, trường hợp cơ sở y tế đó không phải là pháp nhân thì người hành nghề phải đăng ký mẫu chữ ký với cơ quan BHXH.

Trường hợp người khám, chữa bệnh đồng thời là người đứng đầu hoặc người được ủy quyền ký đóng dấu của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đó thì người này chỉ cần ký và đóng dấu ở phần “Xác nhận của thủ trưởng đơn vị” và không phải ký tên ở Phần y, bác sỹ khám, chữa bệnh nhưng vẫn phải ghi ngày, tháng, năm cấp.

Như vậy, dù Trạm y tế được phép cấp giấy nghỉ ốm hưởng BHXH thì người ký giấy nghỉ ốm vẫn phải được xác định đúng thẩm quyền, nếu không đúng thẩm quyền thì giấy tờ đó sẽ bị coi là không hợp lệ, cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ từ chối giải quyết hưởng chế độ cho người lao động.

Để xác định chính xác ai có thẩm quyền ký giấp xác nhận nghỉ việc hưởng BHXH, từ danh sách cơ sở khám, chữa bệnh được quyền cấp giấy nghỉ việc hưởng BHXH, bạn chọn xem ở file đính kèm như hình:

Hệ thống sẽ trả về thông tin người có quyền ký giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH ở Trạm y tế đó.

htnc
0002