Bài toán Monty Hall

Bài toán này xuất phát từ một trò chơi truyền hình nổi tiếng của Mỹ là Let’s make a deal với người dẫn chương trình đồng thời cũng là…

Cạm bẫy toán học trong trò bầu cua tôm cá

Gần đến tết- cùng là mùa lễ hội. Chắc chắn máu mê cờ bạc của người Việt Nam khó bỏ. bài viết này mình sẽ chỉ cho…

Sự ngộ nhận về xác xuất và lời an ủi của Diêm Vương

Có câu chuyện như sau Ngọc Hoàng Thượng Đế thức giấc, Ngài phóng mắt khắp cõi dương gian và địa ngục xem thần dân của mình ra…