Chính sách bảo mật

Chào mừng bạn đến với trang web Hotronghiencuu.com. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự quan tâm và tin tưởng của bạn vào dịch vụ của chúng tôi. Trong tinh thần của việc bảo vệ thông tin cá nhân và quyền riêng tư của bạn, chúng tôi đã lập ra Chính Sách Bảo Mật này để giải thích cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khi bạn sử dụng trang web của chúng tôi.

Thông Tin Thu Thập

Khi bạn truy cập trang web của chúng tôi, chúng tôi có thể thu thập thông tin về bạn thông qua các phương tiện sau:

  1. Thông Tin Cá Nhân Tự Nguyện: Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân như tên, địa chỉ email, và thông tin liên hệ khác mà bạn tự nguyện cung cấp khi bạn đăng ký tài khoản hoặc tham gia vào các hoạt động trên trang web của chúng tôi.
  2. Dữ Liệu Tự Động: Khi bạn truy cập trang web, chúng tôi có thể tự động thu thập dữ liệu về bạn và thiết bị của bạn, bao gồm địa chỉ IP, loại trình duyệt, ngôn ngữ trình duyệt, thời gian truy cập, và các trang bạn truy cập.

Sử Dụng Thông Tin

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích sau:

  1. Cung Cấp Dịch Vụ: Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân để cung cấp cho bạn các dịch vụ và nội dung của trang web, bao gồm việc cung cấp thông tin toán học và các tài liệu liên quan.
  2. Liên Lạc: Chúng tôi có thể sử dụng thông tin liên hệ của bạn để liên lạc với bạn, thông báo về các cập nhật hoặc thay đổi trang web, hoặc để trả lời các câu hỏi hoặc yêu cầu của bạn.
  3. Phân Tích và Cải Tiến: Chúng tôi có thể sử dụng thông tin của bạn để phân tích hoạt động trang web, cải tiến nội dung và dịch vụ của chúng tôi, và hiểu cách bạn tương tác với trang web.

Bảo Mật Thông Tin

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và duy trì mức độ bảo mật cao. Chúng tôi sử dụng các biện pháp an ninh thích hợp để bảo vệ thông tin cá nhân khỏi mất mát, truy cập trái phép, hoặc sử dụng không đúng mục đích.

Chia Sẻ Thông Tin

Chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bất kỳ bên thứ ba nào ngoài trường hợp sau đây:

  • Khi bạn đồng ý chia sẻ thông tin cá nhân của bạn.
  • Khi chúng tôi cần chia sẻ thông tin với các công ty con, công ty mẹ, đối tác, nhà cung cấp dịch vụ, hoặc các bên thứ ba khác để cung cấp các dịch vụ hoặc xử lý giao dịch bạn yêu cầu.

Quyền Truy Cập và Điều Khiển

Bạn có quyền truy cập và chỉnh sửa thông tin cá nhân của mình thông qua tài khoản của bạn trên trang web của chúng tôi. Ngoài ra, bạn cũng có quyền yêu cầu chúng tôi xóa hoặc ngừng sử dụng thông tin cá nhân của bạn.

Liên Hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc ý kiến phản hồi nào về Chính Sách Bảo Mật của chúng tôi hoặc cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: admin@hotronghiencuu.com

 

Chúng tôi có thể điều chỉnh Chính Sách Bảo Mật này theo thời gian để phản ánh các thay đổi trong cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân.