thế tiến thoái lương nan

Thế lưỡng nam của người tù- Bài toán cơ bản nhất trong lỹ thuyết trò chơi

Lí thuyết trò chơi nghiên cứu hành vi của con người trong các tình huống mà trong đó các quyết định hành động của họ có tính chất…

Bài toán cho 3 người đấu súng: Chiến thuật tối ưu và lợi thế của kẻ yếu nhất trong lý thuyết trò chơi

Chiến thuật tối ưu và lợi thế của kẻ yếu nhất Đọc xong bài viết này các bạn sẽ còn có những bằng chứng hết sức sống…

Bài toán chị em sinh đôi- ai nói dối

Có một bài toán cũng khá thú vị như sau. Sau khi thưởng thức xong thì mình xin có một vài bình luận về hiện tượng thú…

3 nhà thông thái và cái ngô nghê của toán học

Dưới đây là 1 bài toán khá nhiều diễn đàn chia sẻ và bình luận các đáp án. Bài toán như sau Có ba nhà triết gia…