Browse By

Dịch vụ xử lý thống kê mô tả số liệu trên SPSS

5 (100%) 2 votes

Chúng tôi cung cấp dịch vụ xử lý thống kê mô tả với số liệu trên SPSS

  • Xử lý số liệu sơ cấp: Từ các file excel hay google driver,…
  • Làm sạch, mã hóa dữ liệu
  • Thống kê tần số, tỷ lệ phần trăm
  • Xây dựng các bảng chéo
  • Tính toán các hệ số tương quan
  • Thực hiện các kiểm định phi tham số theo yêu cầu

Bên cạnh đó chúng tôi tư vấn

  • Xây dựng  bảng hỏi
  • Tư vấn sử dụng các phép thống kê và kiểm định hợp lý
  • Xử lý số liệu trên spss, eviews,…

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

Hotline: 086 978 6862

Email: phantichso247@gmail.com /dichvuspss@hotronghiencuu.com

https://www.facebook.com/hotronghiencuu/

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *